Dil seçimi:

Tezliklə

Təlim təqvimi

0 (0)

Xəbərlər və elanlar

Hesabat dövrü: 31 oktyabr 2013 – 31 yanvar 2014

Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL)

Ölkə: Azərbaycan

Kreditin nömrəsi: 4595AZ

   

Invitation for Bids No: 4595AZ-ICB-102


This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in
Development Business of 7 April 2009.
   

Maraqların ifadəsi üçün dəvət. Tapşırığın adı: "Tikintinin idarəolunmasında FIDIC müqavilə şərtlərinin izahı” mövzusunda təlim

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsinin (DİKPGL) icra olunması ilə əlaqədar Beynəlxalq İnkişaf Assossiyasından kredit almışdır  və bu vəsaitin bir hissəsinin “Tikintinin idarə olunmasında FIDIC müqavilə şərtlərinin izahı” mövzusunda təlim kursunun keçirilməsinə sərf edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
   

Hesabat dövrü: 01 oktyabr 2013- 31 oktyabr 2013

Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL)

Ölkə: Azərbaycan

Kreditin nömrəsi: 4595AZ

   

Hesabat dövrü: 19 iyun 2013- 02 iyul 2013

Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL)

Ölkə: Azərbaycan

Kreditin nömrəsi: 4595AZ

   

Request for expressions of interest. Assignment title: Overseas Training Program for transportation specialists

The Republic of Azerbaijan has received financing from the World Bank toward the cost of the Public Investment Capacity Building Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services on implementation of Overseas Training Program for transportation specialists.

   

Maraqlarin ifadəsi üçün dəvət. Tapşiriğin adi: “Tullantilarin (bərk və maye) idarə olunmasi üzrə təlim kursu

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsinin (DİKPGL) icra olunması ilə əlaqədar Beynəlxalq İnkişaf Assossiyasından kredit almışdır  və bu vəsaitin bir hissəsinin “Tullantıların (bərk və maye) idarə olunması” mövzusunda təlim kursunun keçirilməsinə sərf edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

   

Maraqlarin ifadəsi üçün dəvət.Tapşiriğin adi: “Yol istismari” mövzusunda təlim kursu

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsinin (DİKPGL) icra olunması ilə əlaqədar Beynəlxalq İnkişaf Assossiyasından kredit almışdır  və bu vəsaitin bir hissəsinin “Yol istismarı” mövzusunda təlim kursunun keçirilməsinə sərf edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

   

Səhifə 1 > 18-dən(dan)

Abunə olun