Dil seçimi:

Tezliklə

Təlim təqvimi

0 (0)

Xəbərlər və elanlar

Contract award notice


Hesabat dövrü: 05 yanvar 2015 - 29 mart 2015
Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL)
Ölkə: Azərbaycan
Kreditin nömrəsi: 4595AZ 

Tapşırığın adı: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzi üçün kimya, mexatronika və tikinti sahələrində seçilmiş 10 ixtisas üzrə səriştəyə əsaslanan təlim materiallarının, daxili keyfiyyət təminatı sisteminin inkişafı, eləcə də müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi
Təltif olunan şirkət: SEFT Consulting


Müqavilə istinad nömrəsi: 4595AZ-SS-103

Ünvan: Fuzuli küçəsi 39, AZ1014, Bakı, Azərbaycan

Müqavilənin imzalandığı tarix: 29 mart 2015-ci il

Seçim metodu: Tək Mənbədən Seçim metodu (SSS)

Qiymət: 501.901,00 manat

Müddət: 8 ay


Müqavilənin əhatə dairəsinin qısa icmalı: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzi üçün kimya, mexatronika və tikinti sahələrində seçilmiş 10 ixtisas üzrə səriştəyə əsaslanan təlim materiallarının, daxili keyfiyyət təminatı sisteminin inkişafı, eləcə də müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi   

Short film about “Public Investment Capacity Building Project” .

video001
   

Contract award

Project Name: (P115396)
PUBLIC INVESTMENT CAPACITY BUILDING PROJECT
CREDIT No: 4595 AZ
Country: Azerbaijan Project
Number: 4595AZ


Report Period: October 01, 2014 – January 05, 2014

Awarded Firm/Individual: Baker Tilly Azerbaijan

Address: Demirchi Tower, 37 Khojaly Avenue, Baku AZ1025 Azerbaijan

Contract signature date: January 05, 2015

Method of Procurement/Selection: Least-Cost Selection (LCS)

Price: AZN 18.042,20

Duration: January 01, 2014 and continuing through December 31, 2015

Summary scope of contract: The objective of the audit of the project financial statements (PFS) is to enable the auditor to express a professional opinion on the project's financial position as of covering periods:

1. January 01, 2014 - December 31, 2014
2. January 01, 2015 - September 30, 2015, and of the income and expenditure for the accounting periods ending on that dates. The project's books of account provide the basis for preparation of the financial statements and are established to reflect the financial transactions in respect of the project.
__________________________________________________________
   

Hesabat dövrü: 31 yanvar 2014 - 01 oktyabr 2014 Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL) Ölkə: Azərbaycan Kreditin nömrəsi: 4595AZ


Tapşırığın adı: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzi üçün peşə standartlarının və kurikulumların hazırlanması

Təltif olunan şirkət: SEFT Consulting

Müqavilə istinad nömrəsi: 4595AZ-CQ-102

Ünvan: Füzuli küçəsi 39, AZ1014, Bakı, Azərbaycan

Müqavilənin imzalandığı tarix: 22 sentyabr 2014-cü il

Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri Əsasında

Seçim metodu (CQ) Qiymət: 156.285,10 manat

Müddət: 5 ay

Müqavilənin əhatə dairəsinin qısa icmalı: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə dəstək verməkdir. Bu tapşırıq mexatronika, kimya və inşaat sahələrində 6 prioritet ixtisas profillərinin müəyyən edilməsi üçün peşə təliminin hazırlanması və tətbiqi üçün tərtib edilmişdir.
_________________________________
_____________________________
   

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST REPUBLIC OF AZERBAIJAN PUBLIC INVESTMENT CAPACITY BUILDING PROJECT CREDIT No: 4595 AZ
ASSIGNMENT TITLE:
DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL STANDARDS AND CURRICULA FOR THE VOCATIONAL EDUCATION CENTER
The Republic of Azerbaijan has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Public Investment Capacity Building Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.


The objective of this Assignment
is to assist the Ministry of Economy and Industry of the Republic of Azerbaijan in launching the Vocational Education Center in Sumgayit city. The assignment is designed to develop and introduce vocational training for 6 priority occupational profiles to be identified in the fields of mechatronics, chemistry and construction. The vocational training for the 6 occupational profiles will be offered by the Center upon its start-up in the 2015/2016 school year.


Duration of Assignment:
5 months


Location of Assignment:
Vocational education center attached to “Sumgayit Chemistry Industry Park” LLC under the Ministry of Economy and Industry of Azerbaijan Republic, Sumgayit city, Azerbaijan. The Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan now invites eligible consulting firms to indicate their interest in providing the services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.).


The short listing criteria are:

• Labor market related experience;
• Experience in developing market and industry responsive, competence-based occupational and/or vocational standards and/or qualifications;
• Experience in planning, designing and developing curricula, instructions/manuals and training materials for VET;
• Experience in managing similar assignments and projects in comparable contexts.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (May 2004, revised October 2006 and May 2010), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. A consultant will be selected in accordance with the Consultants’ Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during office hours, i.e. 09.00 to 18.00. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by
August 15, 2014.

Project Coordination Unit
Public Investment Capacity Building Project
15, Nobel Avenue, Azure Business Center, 10th floor, Room No 60, Baku, AZ1025
Tel: + 994 (12) 488 66 47/48; Fax: +994 (12) 488 66 49
Email: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
____________________________________________________________
   

MARAQLARIN İFADƏSİ ÜÇÜN DƏVƏT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT İNVESTİSİYALARI ÜZRƏ KADR POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİ CREDIT No: 4595 AZ


Tapşırığın adı: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzi üçün peşə standartlarının və kurikulumların hazırlanması. Azərbaycan Respublikasının Hökuməti Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsinin (DİKPGL) icra olunması ilə əlaqədar Beynəlxalq İnkişaf Assossiyasından kredit almışdır və bu vəsaitlərin bir hissəsinin məsləhətçi xidmətlərinə sərf edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Tapşırığın məqsədi “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə dəstək verməkdir. Bu tapşırıq mexatronika, kimya və inşaat sahələrində 6 prioritet ixtisas profillərinin müəyyən edilməsi üçün peşə təliminin hazırlanması və tətbiqi üçün tərtib edilmişdir.


Tapşırığın müddəti:
5 ay

Tapşırığın icra olunacağı yer: “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış Peşə Tədris Mərkəzi, Sumqayıt şəhəri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi müvafiq xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə qeyd olunan tələblərə cavab verən məsləhətçi şirkətləri maraqlarını bildirməyə dəvət edir.

Xidmətlərə maraq göstərən məsləhətçi şirkətlər öz maraq ifadələrini məsləhətçi xidmətlərin göstərilməsi üzrə ixtisas tələblərinə cavab verdikləri barədə ətraflı məlumatlarla (oxşar tapşırıqların təsviri, şəraitlərdə qazanılmış təcrübə və s.) birgə təqdim etməlidirlər.


Məsləhətçi şirkətlə bağlı seçim meyarları:


• Əmək bazarı ilə bağlı təcrübə;
• Sənaye və bazar tələblərinə cavab verən, səriştə əsaslı peşə standartlarının hazırlanmasında təcrübəsi;
• Peşə Təhsili Mərkəzləri üçün kurikulumların, təlimatların/dərsliklərin və təlim materiallarının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi sahəsində təcrübə;
• Oxşar tapşırıqların həyata keçirilməsində və müqayisə edilə bilən konteksdə layihələrin idarə olunmasında təcrübəyə malik olmalıdırlar.

Xidmətlərə maraq göstərən şirkətlərin diqqəti Dünya Bankının “Borcalanlar tərəfindən məsləhətçilərin seçimi və işə götürülməsi qaydaları”nın (May 2004, düzəliş edilib: Oktyabr 2006) Maraqların Ziddiyyəti üzrə Dünya Bankının siyasətini ifadə edən 1.9 paraqrafına yönəldilir.
Məsləhətçi şirkət öz ixtisas göstəricilərini təkmilləşdirmək məqsədilə digər şirkətlərlə birgə müəssisə və ya sub-məsləhətçi formasında əməkdaşlıq edə bilərlər. Məsləhətçi şirkət Dünya Bankının Məsləhətçilər üçün Təlimatın Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəricilərinə əsaslanan satınalma metodu ilə seçiləcəkdir.
Əlavə məlumatları iş günləri ərzində saat 09.00-dan 18.00-dək aşağıdakı ünvandan əldə etmək mümkündür.
Maraqların İfadəsi sənədi yazılı şəkildə
15 avqust 2014-cü il tarixinə qədər aşağıdakı ünvana (şəxsən və/ya poçt və/ya faks və/ya e-mail vasitəsilə) təqdim edilməlidir:


Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Layihənin Əlaqələndirmə Qrupu,
AZ1008, Bakı şəhəri, Nobel prospekti, 15, 10-cu mərtəbə, 60-cı otaq
Əlaqələndirici şəxs: Elvin Rüstəmov
Əlaqə telefonları: + 994 (12) 488 66 47/48; Fax: +994 (12) 488 66 49 Email: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
____________________________________________________________

   

Hesabat dövrü: 31 oktyabr 2013 – 31 yanvar 2014

Layihənin adı: (P115396) Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL)

Ölkə: Azərbaycan

Kreditin nömrəsi: 4595AZ

   

Invitation for Bids No: 4595AZ-ICB-102


This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in
Development Business of 7 April 2009.
   

Səhifə 1 > 18-dən(dan)

Abunə olun